Algeme Voorwarden

1. TOEPASSING

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via onze webshop door consumenten en ondernemers.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of als zelfstandige zijn. Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Voor ondernemers geldt: Indien de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt hiermee de geldigheid ervan tegengesproken; ze worden pas onderdeel van de overeenkomst als wij hiermee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

2. CONTRACTUELE PARTIJEN, TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST, CORRECTIEMOGELIJKHEDEN

Het koopcontract wordt afgesloten met catch&buy Gesellschaft mbH.

Door de producten in de online shop te plaatsen, doen wij een bindend aanbod om een ​​overeenkomst voor deze artikelen te sluiten. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw invoer op elk gewenst moment corrigeren voordat u uw bindende bestelling verzendt met behulp van de correctiehulpmiddelen die worden verstrekt en uitgelegd in het bestelproces. Het contract komt tot stand wanneer u het aanbod voor de goederen in het winkelwagentje accepteert door op de bestelknop te klikken. Direct na het versturen van de bestelling ontvangt u nogmaals een bevestiging per e-mail.

3. CONTRACTTAAL, OPSLAG VAN CONTRACTTEKST

De voor het sluiten van het contract beschikbare ta(a)l(en): Duits en Nederlands

We slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden in tekstvorm. U kunt de tekst van het contract bekijken in onze klantenlogin.

4. LEVERINGSVOORWAARDEN

Naast de vermelde productprijzen kunnen er verzendkosten in rekening worden gebracht. Meer gedetailleerde bepalingen over eventuele verzendkosten vindt u in de aanbiedingen.

Wij bezorgen alleen per post. Zelf afhalen van het product is helaas niet mogelijk.

5. BETALING

De volgende betaalmethoden zijn over het algemeen beschikbaar in onze winkel:

De volgende betaalmethoden zijn beschikbaar via Mollie:

iDEAL

iDEAL is een online betaalsysteem, waarmee consumenten kunnen betalen via hun eigen beveiligde bankomgeving. iDEAL is de meest gebruikte online betaalmethode in Nederland. Maakt u gebruik van internetbankieren dan kunt u gebruik maken van iDEAL.

Veilige, vertrouwde en gemakkelijke betaalmethode
Wordt ondersteund door de grootste banken in Nederland
De betaling ziet u direct in uw rekeningoverzicht
Makkelijk betalen via uw tablet of smartphone met mobiel iDEAL

Bancontact

Voor de Belgische klanten is Bancontact/Mollie en online betaalsysteem, waarmee consumenten kunnen betalen via hun eigen beveiligde bankomgeving.

Veilige, vertrouwde en gemakkelijke betaalmethode
Wordt ondersteund door de grootste banken in Belgie
De betaling wordt direct bevestigd
Makkelijk betalen via uw tablet, laptop of smartphone met mobiel iDEAL

SEPA-overboeking

Als u kiest voor de betaalmethode SEPA-overboeking, wordt u doorgestuurd naar de website van uw bank. Om het factuurbedrag via SEPA-overboeking te betalen, dient u een online bankrekening in de eurozone geactiveerd te hebben voor SEPA-overboekingen, u te legitimeren en de betaling over te maken vanuit uw internetbankieromgeving. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

Kredietkaart

Voer bij het plaatsen van de bestelling uw creditcardgegevens in. Uw kaart wordt direct na het plaatsen van de bestelling belast.

PayPal

Om het factuurbedrag te betalen via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"), moet u geregistreerd zijn bij PayPal, u identificeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt direct na het plaatsen van de bestelling door PayPal uitgevoerd. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

Meteen door Klarna

Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München te kunnen betalen, moet u een bankrekening hebben geactiveerd voor online bankieren, u dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht bevestigen. Uw rekening wordt direct na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

Amazon Pay

Om het factuurbedrag te betalen via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe S.C.A. 38 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg ("Amazon"), moet u geregistreerd zijn bij Amazon, u identificeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt uitgevoerd binnen één bankwerkdag na het plaatsen van de bestelling. Een bankwerkdag is elke werkdag met uitzondering van zaterdagen, nationale feestdagen en 24 en 31 december van elk jaar. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

KLARNA achteraf betalen via Mollie

Klarna”Achteraf betalen “is een flexibele betaaloplossing van Mollie.

Met ‘Klarna achteraf betalen” betaal je je bestelling achteraf zodra je deze hebt ontvangen en besloten hebt deze te houden binnen 14 dagen rechtstreeks aan Klarna Mollie. Achteraf betalen met Klarna is veilig en eenvoudig. Het opgegeven factuuradres moet overeenkomen met uw bezorgadres!!! 

6. HERROEPINGSRECHT

Consumenten hebben recht op het wettelijke herroepingsrecht, zoals beschreven in de herroepingsvoorwaarden. Aan ondernemers wordt geen vrijwillig herroepingsrecht verleend.

7. EIGENDOMBEHOUD​​​​​​​

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling.

Voor ondernemers geldt ook: Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit een lopende zakelijke relatie volledig zijn afgewikkeld. Zolang de klant/consument geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Safepro24.

8. TRANSPORTSCHADE

Voor consumenten geldt het volgende: Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, meld dergelijke fouten dan zo snel mogelijk aan de bezorger en neem onmiddellijk contact met ons op. Het achterwege laten van een klacht of contact heeft geen gevolgen voor uw rechtsvorderingen en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantierechten. Ze helpen ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekering te kunnen doen gelden.

Voor ondernemers geldt: Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering gaat op u over zodra wij het artikel hebben afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de zending.

9. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Geldigheid van het wettelijke recht op aansprakelijkheid voor gebreken

Tenzij hierna uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt het wettelijke recht op aansprakelijkheid voor gebreken.

De volgende beperkingen en verkorting van termijnen zijn niet van toepassing op claims op basis van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende personen

bij letsel aan leven, ledematen of gezondheid

in geval van opzet of grove nalatigheid plichtsverzuim of frauduleuze opzet

in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)

als onderdeel van een garantiebelofte, indien overeengekomen, of

voor zover het toepassingsgebied van de Wet productaansprakelijkheid open is.

Beperkingen voor consumenten

Voor de aankoop van gebruikte goederen door consumenten geldt het volgende: als het defect optreedt na een jaar na levering van de goederen, zijn claims voor defecten uitgesloten. Gebreken die binnen een jaar na levering van de goederen optreden, kunnen binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar vanaf levering van de goederen worden ingediend.

Beperkingen voor ondernemers

Voor ondernemers gelden alleen onze eigen gegevens en de productbeschrijvingen van de fabrikant die in het contract waren opgenomen als afspraak over de kwaliteit van de goederen; Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor openbare uitingen van de fabrikant of andere reclameuitingen. Voor ondernemers is de verjaringstermijn voor claims voor gebreken aan nieuw vervaardigde artikelen één jaar vanaf de risico-overdracht. De verkoop van gebruikte goederen vindt plaats met uitsluiting van enige garantie.

Garanties en service na verkoop

Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de online shop.

Klantenservice: U kunt onze klantenservice voor vragen, klachten en klachten maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur bereiken op:

Telefoonnummer: 0031232050004

E-mail: info@safepro24.nl

10. AANSPRAKELIJKHEID​​​​​​​

Wij zijn altijd volledig aansprakelijk voor claims op basis van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid,

in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim,

in het geval van een garantiebelofte, indien overeengekomen, of

voor zover het toepassingsgebied van de Wet productaansprakelijkheid open is.

In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) vanwege lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is de aansprakelijkheid beperkt tot het te voorziene bedrag op het moment dat het contract werd gesloten. Schade beperkt, waarvan het optreden typisch moet worden verwacht.

Voor het overige zijn aanspraken op schadevergoeding uitgesloten.

11. GESCHILLEN

De Europese Commissie biedt een platform aan voor de online beslechting van de geschillen (OS), te vinden op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ De klant/consument kan dit platform gebruiken ter beslechting van hun geschillen.

12. Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Telefoonnummer: 0031232050004

E-mail: info@safepro24.nl