GEGEVENSBESCHERMING

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: :

Heinemann Markus
Zum Wasserturm 3
59872 Meschede Freienohl
Deutschland
E-Mail: info@safepro24.nl

Bedankt voor uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de verwerking van uw persoonsgegevens.

1. TOEGANG TOT GEGEVENS EN HOSTING

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer een website wordt opgeroepen, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlog bestand op. Deze bevat de naam van het gevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider (toegangsgegevens) en documenteert de oproep.

De toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Volgens artikel 6. lid 1. punt f. van de AVG “het gebruik van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke of van een derde, tenzij (kort gezegd) de belangen of rechten van de betrokkene zwaarder wegen.” Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site verwijderd

1.1 Hosting

De diensten voor het hosten en weergeven van de website worden gedeeltelijk geleverd door onze dienstverleners als onderdeel van de verwerking in onze opdracht. Tenzij anders vermeld is in deze gegevensbeschermingsverklaring, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens die worden verzameld in de formulieren op deze website verwerkt op uw servers. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, maak dan gebruik van de in deze privacyverklaring beschreven contactmogelijkheid.

1.2 Content Delivery Network

Ten behoeve van een kortere laadtijd maken wij voor sommige aanbiedingen gebruik van een zogenaamd content delivery network (“CDN”). Met deze service wordt inhoud, bijvoorbeeld grote mediabestanden, geleverd via regionaal gedistribueerde servers van externe CDN-serviceproviders. Daarom worden toegangsgegevens verwerkt op de servers van de serviceproviders. Onze dienstverleners werken voor ons als onderdeel van de orderverwerking. Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor deze landen. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, maak dan gebruik van de in deze privacyverklaring beschreven contactmogelijkheid.

2. GEGEVENSVERZAMELING BIJ HET OPENEN VAN EEN KLANTACCOUNT, CONTACT CONTRACTVERWERKING

We verzamelen persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming als onderdeel van uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of e-mail) of wanneer u een klantaccount opent. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben om uw bestelling netjes af te kunnen ronden, uw vraag te verwerken of om het klantaccount te openen. Deze gegevens hebben we ook nodig om met u te kunnen communiceren over de status van uw bestelling.

Welke gegevens worden verzameld, is te zien aan de respectieve invoerformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens in overeenstemming met Artikel 6. lid 1. punt b. van de AVG voor contractverwerking en verwerking van uw vragen. Na voltooiing van het contract of verwijdering van uw klantaccount worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na de fiscale en commerciële bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om de gegevens te gebruiken verder dan wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. Uw klantaccount kan op elk moment worden verwijderd door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of door een functie in het klantaccount te gebruiken.

3. GEGEVENSVERWERKING -DATATRANSFER AAN DERDEN

Wij hebben uw data nodig bij het afhandelen van een bestelling: levering, betaling en contact. Om uw bestelling uit te voeren in overeenstemming met Artikel 6. lid 1. punt b van de AVG geven we uw gegevens door aan de bezorgdienst voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van bestelde goederen. Afhankelijk van de betalingsmethode die u in het bestelproces selecteert, zullen we de daarvoor verzamelde betalingsgegevens doorsturen naar de betaalpartners in opdracht van de betaling

Hetzelfde geldt voor de overdracht van gegevens aan onze fabrikanten of groothandels in die gevallen waarin zij de verzending voor ons overnemen (drop-shipping). Deze worden beschouwd als verzenddienstverleners in de zin van deze gegevensbeschermingsverklaring.

  Gegevensoverdracht aan de bezorgdienst

Als u ons tijdens of na uw bestelling hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, sturen wij uw e-mailadres en telefoonnummer door in overeenstemming met Artikel 6. lid 1. b van de AVG aan de geselecteerde vervoerders zodat zij vóór aflevering contact met u kunnen opnemen en om te zorgen dat zij het pakket bij u kunnen afleveren. De toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of rechtstreeks naar het logistiekbedrijf op het onderstaande contactadres. Na intrekking zullen wij de gegevens die u hiervoor hebt verstrekt verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om de gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u hierover informeren.

 

 GLS Pakketdienst

https://gls-group.eu/NL/nl/pakketbezorging

DACHSER - Intelligent Logistics

https://www.dachser.nl/nl/

4. GEGEVENSVERWERKING VOOR BETALINGSVERWERKING

Bij het verwerken van betalingen in onze webshop werken wij samen met deze partners: technische dienstverleners, kredietinstellingen, betalingsdienstaanbieders. Verder gebruiken wij uw bankrekeningnummer alleen als u geld van ons terugkrijgt. 

4.1 egevensverwerking voor transactieverwerking

Afhankelijk van de geselecteerde betalingsmethode geven wij de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betalingstransactie door aan onze technische dienstverleners die voor ons werken in het kader van de orderverwerking of aan de in opdracht gegeven kredietinstellingen of aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder, voor zover dit is nodig om de betaling te verwerken. Dit dient voor de uitvoering van het contract in overeenstemming met Artikel 6. Lid 1. b van de AVG.  In sommige gevallen verzamelen de betalingsdienstaanbieders de gegevens die nodig zijn om de betaling zelf te verwerken, bijvoorbeeld op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. De verklaring inzake gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstaanbieder is in dit opzicht van toepassing.

Als u vragen heeft over onze partners voor de betalingsverwerking en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven.

4.2 Gegevensverwerking met het oog op fraudepreventie en optimalisatie van onze betalingsprocessen

Indien nodig is, geven wij onze dienstverleners verdere gegevens, die zij samen met de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling als onze contractverwerkers gebruiken met het oog op fraudepreventie en de optimalisatie van onze betalingsprocessen (bijv. facturering, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning). Artikel 6. Lid 1. b van de AVG.

4.3 Identiteits- en kredietcontroles bij het kiezen van Klarna-betaaldiensten

Achteraf betalen via Paypal of Klarna Mollie payments  of creditcardbetalingen.

Bij een betaling via achteraf betalen of creditcardbetaling worden uw betalingsgegevens doorgestuurd naar de beschermde omgeving van PayPal of Mollie payments.  Zij behouden zich het recht voor om een controle van de kredietwaardigheid uit te voeren. Deze gegevens mogen alleen voor dit doel gebruikt worden.

5. E-MAIL RECLAME

Beoordelingsverzoeken per e-mail verzenden

Wij kunnen een e-mail sturen met een beoordelingsverzoek, als u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven overeenkomstig Artikel 6. Lid 1. b van de AVG. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de contactoptie die wordt beschreven in deze verklaring inzake gegevensbescherming of via een link in het beoordelingsverzoek.

De evaluatieverzoeken kunnen ook namens ons door onze dienstverlener Trusted Shops worden verzonden. Trusted Shops maakt ook gebruik van dienstverleners uit de VS. Er wordt gezorgd voor een passend niveau van gegevensbescherming. Meer informatie over gegevensbescherming bij de Trusted Shops vindt u hier. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, maak dan gebruik van de in deze privacyverklaring beschreven contactmogelijkheid.

6. COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEN

Algemene informatie

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina's technologieën, waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser sluit, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan ​​en stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (permanente cookies).

Wij gebruiken technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. winkelwagenfunctie). Deze technologieën verzamelen en verwerken het IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website (bijvoorbeeld informatie over de inhoud van het winkelwagentje). In het kader van een belangenafweging dient dit overwegend legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met Artikel 6. Lid 1. f van de AVG.

Daarnaast gebruiken we technologieën om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan we zijn onderworpen (bijvoorbeeld toestemming voor uw persoonlijke gegevens te kunnen bewijzen ), evenals voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, inclusief de respectieve rechtsgrond voor gegevensverwerking, vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring.

De cookie-instellingen voor uw browser vindt u onder de volgende links: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de technologieën in overeenstemming met Artikel 6. Lid 1. A van de AVG kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid die wordt beschreven in deze verklaring.

7. GEBRUIK VAN COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEN VOOR WEBANALYSE EN RECLAMEDOELEINDEN

Als u hiervoor toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Artikel 6. Lid 1. A van de AVG, gebruiken wij cookies en andere technologieën van derden op onze website. Na het doel en het einde van het gebruik van de betreffende technologie door ons, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Meer informatie over uw opzegmogelijkheden vindt u in de rubriek "Cookies en andere technologieën". Zie elke technologie voor meer informatie, inclusief de basis van hoe we met elke leverancier werken. Als u vragen heeft over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de in deze privacyverklaring beschreven contactmogelijkheid.

7.1 Gebruik van Google-diensten

Google Analytics

Ten behoeve van website-analyse worden automatisch Google Analytics-gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) verzameld en opgeslagen, waaruit gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Er kunnen cookies worden gebruikt. Uw IP-adres wordt over het algemeen niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst over de orderverwerking door Google.

Google-advertenties

Voor reclamedoeleinden in de zoekresultaten van Google en op de websites van derden wordt bij een bezoek aan onze website de zogenaamde Google-remarketing cookie geplaatst, die automatisch door gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat en browser, informatie en gegevens over uw gebruik van onze website) wordt verzameld en verwerkt en door middel van een pseudoniem CookieID en op basis van de pagina's die u hebt bezocht, maakt op interesses gebaseerde advertenties mogelijk. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u de instelling "gepersonaliseerde reclame" in uw Google-account hebt geactiveerd. Als u in dit geval bent ingelogd bij Google terwijl u onze website bezoekt, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroep lijsten voor apparaat overschrijdende remarketing op te stellen en te definiëren.

Voor website-analyse en het bijhouden van gebeurtenissen gebruiken we Google Ads Conversion Tracking om uw latere gebruiksgedrag te meten wanneer u onze website bereikt via een Google Ads-advertentie. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt en gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie evenals informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen zoals bezoek aan een website of nieuwsbriefregistratie) worden geregistreerd, van waaruit pseudoniemen worden gebruikt. Er worden gebruiksprofielen gemaakt.

Google Maps

Voor de visuele weergave van geografische informatie verzamelt Google Maps gegevens over uw gebruik van de Maps-functies, met name het IP-adres en locatiegegevens, verzendt deze naar Google en verwerkt deze vervolgens door Google. Op deze verdere gegevensverwerking hebben wij geen invloed.

 Google reCAPTCHA

Ter bescherming tegen misbruik van onze webformulieren en tegen spam door geautomatiseerde software (zogenaamde bots), verzamelt Google reCAPTCHA gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en gebruikt een zogenaamd JavaScript en cookies analyseren uw gebruik van onze website. Bovendien worden andere cookies die door Google-services in uw browser worden opgeslagen, geëvalueerd. Het lezen of opslaan van persoonlijke gegevens uit de invoervelden van het betreffende formulier vindt niet plaats.


 Google-lettertypen

Voor de uniforme presentatie van de inhoud op onze website verzamelt de scriptcode "Google Fonts" gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie), verzendt deze naar Google en verwerkt deze vervolgens door Google. Op deze verdere gegevensverwerking hebben wij geen invloed.

Gebruik van Facebook-diensten

  Gebruik van Facebook-pixels

We gebruiken de Facebook-pixel als onderdeel van de hieronder weergegeven technologieën van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“Facebook”). Met de Facebook-pixel worden automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie evenals informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen zoals het bezoeken van een website of nieuwsbriefregistratie) verzameld en opgeslagen, van die u gebruikt, worden door pseudoniemen aangemaakt. Voor dit doel wordt automatisch een cookie geplaatst door de Facebook-pixel wanneer u onze website bezoekt, waardoor uw browser automatisch kan worden herkend wanneer u andere websites bezoekt met behulp van een pseudoniem CookieID. Facebook zal deze informatie combineren met andere gegevens van uw Facebook-account en deze gebruiken om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit, met name gepersonaliseerde en op groepen gebaseerde advertenties. De informatie die automatisch door Facebook-technologieën wordt verzameld over uw gebruik van onze website, wordt meestal overgebracht naar een server van Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Als de gegevensoverdracht naar de VS onze verantwoordelijkheid is, is onze samenwerking gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Meer informatie over gegevensverwerking door Facebook vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook.

 Facebook Ads

We gebruiken Facebook-advertenties om te adverteren voor deze website op Facebook en andere platforms. Wij bepalen de parameters van de betreffende reclamecampagne. Facebook is verantwoordelijk voor de exacte uitvoering, in het bijzonder de beslissing over de plaatsing van de advertenties bij individuele gebruikers. Tenzij anders aangegeven voor de afzonderlijke technologieën, vindt de gegevensverwerking plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met Artikel 26 AVG. De gezamenlijke verantwoordelijkheid is beperkt tot het verzamelen van de gegevens en de verzending ervan naar Facebook Ierland. De daaropvolgende gegevensverwerking door Facebook Ierland valt hier niet onder.

Op basis van de pseudonieme cookie-ID die is ingesteld door de Facebook Pixel en de verzamelde gegevens over uw gebruiksgedrag op onze website, voeren wij gepersonaliseerde advertenties uit via Facebook Pixel Remarketing.

Via Facebook Pixel Conversions meten we uw daaropvolgende gebruiksgedrag voor webanalyse en event-tracking als u onze website hebt bereikt via een advertentie van Facebook Ads.

8. INTEGRATIE VAN DE TRUSTED SHOPS TRUSTBADGE

De Trusted Shops Trustbadge is op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops-keurmerk en eventueel verzamelde beoordelingen weer te geven, evenals om Trusted Shops-producten aan kopers aan te bieden nadat een bestelling is geplaatst.

Dit dient om onze legitieme belangen, die overheersen in het kader van een belangenafweging, bij optimale marketing te beschermen door veilig winkelen mogelijk te maken in overeenstemming met Artikel 6, lid 1, lid 1f AVG. De Trust logo en de daarmee geadverteerde diensten worden aangeboden door Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str.15C, 50823 Keulen. De Trust logo wordt beschikbaar gesteld als onderdeel van de orderverwerking door een CDN-provider (Content Delivery Network). Trusted Shops GmbH maakt ook gebruik van dienstverleners uit de VS. Er wordt gezorgd voor een passend niveau van gegevensbescherming. Meer informatie over gegevensbescherming bij Trusted Shops GmbH vindt u hier.

Bij het oproepen van de Trust logo slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, waarin ook uw IP-adres, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) en documenten staan. Individuele toegangsgegevens worden opgeslagen in een beveiligingsdatabase voor de analyse van beveiligingsproblemen. De logbestanden worden uiterlijk 90 dagen na aanmaak automatisch verwijderd.

Verdere persoonsgegevens worden aan Trusted Shops GmbH doorgegeven als u besluit om Trusted Shops-producten te gebruiken na het afronden van een bestelling of als u zich al hebt geregistreerd om ze te gebruiken. De contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops is van toepassing. Hiervoor worden automatisch persoonsgegevens uit de bestelgegevens verzameld. Of je als koper al geregistreerd bent voor een productgebruik wordt automatisch gecontroleerd aan de hand van een neutrale parameter, het e-mailadres gehasht door een cryptologische eenrichtingsfunctie. Voordat het wordt verzonden, wordt het e-mailadres omgezet in deze hash-waarde, die voor Trusted Shops niet kan worden ontsleuteld. Na het controleren op een overeenkomst wordt de parameter automatisch verwijderd.

Dit is noodzakelijk voor de vervulling van onze en Trusted Shops 'overheersende legitieme belangen bij het bieden van kopersbescherming in verband met de specifieke bestelling en de transactie-evaluatiediensten volgens Artikel 6 lid 1 S. 1f van de AVG. Verdere details, inclusief het bezwaar, vindt u in de hierboven gelinkte gegevensbeschermingsverklaring van Trusted Shops en in de Trustbadge.

9. Social Media

 Unsere Onlinepräsenz auf Facebook, Youtube

 Onze online aanwezigheid op Facebook, Youtube

Voor zover u uw toestemming hebt gegeven voor het opslaan van uw gegevens aan de betreffende social media-exploitant in overeenstemming met artikel 6 lid 1:1 worden gebruiksprofielen gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk aansluiten bij uw interesses. Hiervoor worden meestal cookies gebruikt. De gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de respectieve social media-exploitant, evenals een contactmogelijkheid en uw gerelateerde rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van de hieronder gelinkte providers. Mocht je hier toch nog hulp bij nodig hebben, dan kun je contact met ons opnemen.

Facebook is een aanbod van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ireland"). De informatie die automatisch door Facebook Ireland wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook, wordt meestal naar een server van Facebook, Inc. ., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking bij het bezoeken van een Facebook-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met artikel 26 AVG. Meer informatie (informatie over Insights-gegevens) vindt u hier.

YouTube is een aanbod van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). De automatisch door Google verzamelde informatie over uw gebruik van onze online-aanwezigheid op YouTube wordt meestal verzonden naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS, en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

10. CONTACTMOGELIJKHEDEN EN UW RECHTEN

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

Volgens Art. 13 -15 van de AVG, heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in de mate die hierin is gespecificeerd; recht op informatie en inzage.

Volgens Art. 16 van de AVG, heeft u het recht om fouten en onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen te laten corrigeren; recht op rectificatie

Volgens Art. 17 van de AVG, heeft u het recht om verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens aan te vragen, tenzij verdere verwerking noodzakelijk is; recht op gegevens wissing /vergetelheid:

  • Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
  • De betrokkene trekt zijn toestemming in en er geen andere rechtsgrond voor verwerking bestaat;
  • Betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die prevaleren;
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt

Volgens Art. 18 van de AVG, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen als:

  • de juistheid van de gegevens door u wordt betwist; .
  • de verwerking onwettig is, maar wij deze weigeren te verwijderen;
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft om wettelijke claims in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen.
  • u bezwaar heeft gemaakt tegen verwerking in overeenstemming met art. 21 van de AVG;

Volgens Art. 20 van de AVG, heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen en machinaal leesbaar formaat of de overdracht van een andere betrokken persoon aan te vragen; recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

Volgens art. 77 van de AVG heeft u als u vindt dat wij u niet op de juiste manier hebben geholpen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens,” met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan”.

Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens, evenals intrekking van toestemming of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens op deze document.

Het recht om bezwaar te maken

Als we persoonsgegevens verwerken zoals hierboven beschreven om onze legitieme belangen, die zwaarder wegen dan onze belangen, te beschermen, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking met toekomstig effect. Als de verwerking plaatsvindt voor doeleinden van direct marketing, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, hebt u alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Na het uitoefenen van uw recht om bezwaar te maken, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken. Tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking van de bewering, uitoefening of verdediging van wettelijke claims. Dit is niet van toepassing als de verwerking plaatsvindt voor directe marketingdoeleinden. Dan zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer voor dit doel verwerken.