De wetten en regels rondom de opslag van je vuurwapen(s) 

Iedereen die in Nederland een vuurwapen aan wil schaffen, moet in het bezit zijn van een wapenvergunning, dat is algemeen bekend. Nederland heeft hier hele strenge wetten voor. Niet alleen voor het bezit van een vuurwapen, maar ook voor de opslag van een vuurwapen.  

Ok, wetten zijn wetten en zijn soms wat vaag of worden niet in gewoon ‘boeren-Nederlands’ geschreven.  

Hieronder proberen wij wat duidelijkheid te scheppen over wat wel en niet toegestaan is als het gaat om de opslag van je vuurwapen. 

 

De wet wapens en munitie 

Deze wet schrijft voor dat je in Nederland geen handelingen met een vuurwapen mag verrichten. Nog sterker: Je mag niet eens in het bezit zijn van een vuurwapen! 

Natuurlijk zijn er uitzonderingen op deze wetten en regels: Denk maar eens aan politie, leger, natuurbescherming, jagers, marechaussee en (leden van) schietsportverenigingen. Allemaal groepen die wel in het bezit mogen zijn van een vuurwapen, en deze ook mogen gebruiken. Natuurlijk onder strikte voorwaarden. Eén van deze voorwaarden is het veilig opbergen van de wapens en de munitie. 

In artikel 8 van de Circulaire Wapens en Munitie staat het volgende omschreven: 

De persoon aan wie een vergunning is verleend tot het voorhanden hebben van wapens en/of munitie dient – indien de wapens en de bijbehorende munitie thuis voorhanden worden gehouden – ervoor te zorgen dat deze worden opgeborgen in afzonderlijke, deugdelijk afgesloten, en voor onbevoegden niet gemakkelijk bereikbare bergplaatsen. De wapens dienen dus gescheiden van de munitie te worden opgeborgen. 
De hieronder genoemde bepalingen betreffende het opbergen van wapens en munitie zijn tevens van toepassing op essentiële onderdelen van wapens zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet wapens en munitie. 

En artikel 3 van de Wet wapens en munitie zegt het volgende over die essentiële onderdelen: 

1) De bepalingen betreffende wapens zijn mede van toepassing op hulpstukken die specifiek bestemd zijn voor die wapens, de essentiële onderdelen van vuurwapens en op de onderdelen van wapens die van wezenlijke aard zijn. 
2) De bepalingen betreffende munitie zijn mede van toepassing op onderdelen van die munitie, voorzover geschikt om munitie van te maken.  
3) Magazijnen voor vuurwapens als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Richtlijn zijn in elk geval hulpstukken als bedoeld in het eerste lid. 

Ok, maar wat wordt er bedoeld met een ‘deugdelijke afgesloten bergplaats’? Ook daar heeft de wetgever een paragraaf over geschreven in artikel 8.1 van de Circulaire Wapens en Munitie van

Als een deugdelijke bergplaats voor wapens en/of munitie wordt uitsluitend aangemerkt een speciaal voor de opslag van wapens vervaardigde wapenkast/wapenkluis of een andere kluis die qua uitvoering en inbraakwerendheid daarmee kan worden gelijkgesteld. Een kluis dient deugdelijk te worden verankerd in de vloer of de muur van het gebouw tenzij de kluis van een dusdanig gewicht is (minimaal 200 kilo) dat het zo goed als uitgesloten is dat de kluis bij een inbraak kan worden meegenomen. 

Aan personen of instellingen die bevoegd zijn tot het voorhanden hebben van grote aantallen (meer dan 25) wapens (bijvoorbeeld wapenverzamelaars/musea) en personen of instellingen die bevoegd zijn tot het voorhanden hebben van munitie die in totaal een grote omvang heeft (bijvoorbeeld munitieverzamelaars/musea) is het, naast de berging in (wapen) kluizen, ook toegestaan om wapens en/of munitie op te bergen in een andere deugdelijk afgesloten bergplaats zoals een speciaal beveiligde (wapen)kamer. De omvang van de te treffen beveiligingsmaatregelen is uiteraard afhankelijk van de soort (gevaarzetting) en het aantal wapens of munitie dat in het gebouw ligt opgeslagen alsmede van de ligging en de beveiliging van het gebouw, hetgeen per geval zal moeten worden beoordeeld door de politie. 

En dit is niet zomaar een wet op papier, zonder enige vorm van handhaving. De politie is verplicht om regelmatig te controleren op de juiste naleving van de wet. Dit gebeurt onder andere door een onaangekondigd bezoek aan huis. 

Artikel 9.1 van de Circulaire Wapens en Munitie zegt hier het volgende over: 

Indien het wapenverlof is verleend, houdt de politie toezicht op de wapenverlofhouder. De politie controleert onaangekondigd bij wapenverlofhouders of zij hun wapens en munitie correct hebben opgeborgen. Dit betekent dat niet elke verlofhouder jaarlijks wordt gecontroleerd, wel zal elke verlofhouder minimaal één keer per drie jaar een thuiscontrole krijgen. Indien nodig, zullen verlofhouders op basis van een risico-indicatie en op basis van steekproeven, vaker gecontroleerd worden. Voor verlofhouders tot 25 jaar geldt een thuiscontrole van minimaal één keer per jaar. 
Het is noodzakelijk dat bij alle verlofhouders en jachtaktehouders, wordt gecontroleerd of: 

 1. De wapens en munitie welke door de betrokkene voorhanden worden gehouden, beantwoorden aan de omschrijving op het verlof en/of de jachtakte; 
 2. De verlofhouder of jachtaktehouder aan alle in de wet en regelgeving omschreven eisen voldoet. 
 3. De wapens en/of de munitie op de juiste wijze zijn opgeborgen 

Wapenkluis eisen: De wet wapens en munitie in de praktijk 

Ok, dat waren allemaal regeltjes en officiële taal. Laten we de belangrijkste punten even op een rijtje zetten: 

 • Als wapenbezitter met een wapenvergunning ben je verplicht om je wapen(s) en munitie veilig op te bergen tegen diefstal. 
 • Wapens en munitie dienen gescheiden opgeborgen te worden. 
 • Aangeraden wordt om alles op te bergen in een, voor dat doel speciaal ontworpen, wapenkluis
 • De overheid stelt géén wapenkluis eisen aan de minimale diefstalbeveiliging. 
 • Indien je wapenkluis minder dan 200 kg. weegt moet deze verankerd worden aan de grond of aan/in de muur. (Wij gaan nog een stapje verder door aan te bevelen om iedere kluis die minder dan 1000 kg. weegt te verankeren aan de grond of muur.) 
 • Gecombineerde kluizen voor wapens en munitie zijn toegestaan, mits deze separaat afgesloten kunnen worden. 
 • Aangeraden wordt om een gecertificeerde kluis te gebruiken. Niet alleen voor een betere inbraakbeveiliging, maar ook omdat alle Europese verzekeringsmaatschappijen een EN 14450 of EN 1143-1 gecertificeerde kluis meestal direct accepteren. 
 • Je wordt regelmatig gecontroleerd door de politie. Zorg dus dat je je zaakjes op orde hebt, anders loop je het gevaar dat je wapenvergunning (tijdelijk) ingetrokken wordt. 

De wapenkluizen van Safepro24 voldoen aan al deze, door de overheid vastgestelde, eisen. En als je nog een stapje verder wilt gaan, adviseren wij je een gecertificeerde wapenkluis aan te schaffen. Deze kluizen zijn gecertificeerd en getest op inbraakwerendheid volgens de strenge Europese Normen EN 14450 of EN 1143-1.

Bron: wetten.overheid.nl 

Disclaimer: Hoewel wij in dit artikel onze uiterste best gedaan hebben om de betreffende wetten en regels te ‘vertalen’ naar de praktijk, kan Safepro24, of één van haar medewerkers, niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in deze tekst. Het is en blijft je eigen verantwoordelijkheid om te voldoen aan de regels die door de Nederlandse overheid gesteld worden aan wapenbezit en een wapenvergunning.